شرایط نصب سمکا

1- نصب سمکا در محل خریدار شامل نصب نرم افزار و اتصال شبکه به دستگاه سمکا و کانفیگ نمودن سمکا و آموزش و تست سمکا در محل خریدار میباشد.

2- هزینه های ناشی از کابل کشی و رفع مشکلات شبکه اکتیو و پسیو و دیگر مواد مصرفی به عهده خریدار بوده و بصورت جداگانه محاسبه و وجه آن از خریدار دریافت می گردد.

3- نصب سمکا از راه دور شامل نصب نرم افزار لون توسط کارشناسان شرکت و از طریق اینترنت برای خریدار می باشد و قبل نصب باید نرم افزار Team viewer موجود در لوح فشرده توسط خریدار نصب گردد.

4- قبل از نصب سمکا توسط خریدار حتما راهنمای نصب موجود در لوح فشرده را مطالعه فرمایید.

5- لوح فشرده موجود در محصول شامل نرم افزار سمکا و نرم افزارهای جانبی می باشد.

.

شرایط اجراء ضمانت نامه

1- لطفا در نگهداری ضمانت نامه دقت فرمایید ، المثنی صادر نمی شود.

2- صدمات ناشی از نوسانات برق ، نگهداری نادرست ، ضربه ، رطوبت ، تعمیرات توسط اشخاص غیر مجاز شامل گارانتی نبوده و موجب ابطال دستگاه سمکا می گردد(تشخیص به عهده کارشناسان شرکت خواهد بود).

3- ضمانت نامه ای که شماره سریال آن با شماره قفل سخت افزاری سمکا مطابقت نداشته باشد موجب ابطال گارانتی سمکا می شود.

4- در صورتی که برچسب گارانتی دستگاه سمکا مخدوش شده باشد موجب ابطال گارانتی دستگاه سمکا می شود.

5- حمل دستگاه سمکا به مرکز خدمات گارانتی و تحویل گرفتن آن به عهده خریدار می باشد و صدمات احتمالی در حین حمل با خریدار می باشد.