شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام کاربران

  • جهت بروز هرگونه مشکل و یا انتقاد و پیشنهادات به قسمت ارسال تیکت در صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.
  • حهت آموزش به قسمت سوالات متداول در صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.
  • جهت دانلود نرم افزارها و راهنماها به قسمت دانلود نرم افزارها در صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.
  • جهت نصب مجدد نرم افزار به قسمت درخواست نصب سمکا در صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.